ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพิธีลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา “เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ บริษัท อาทิตย์จักรกล จำกัด
ประกาศศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง “ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อรับ งบประมาณสนับสนุนในการจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข่าวกิจกรรม

การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รอบระยะเวลา 12 เดือน
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ CREEDA
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานจากการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเม่ากรอบเคลือบช็อกโกแลต

ข่าวเก่า

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพิธีลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา “เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ บริษัท อาทิตย์จักรกล จำกัด
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดีกับ นิสิตทีม ทีมมักม่วนดอทคอม [มักม่วน. Com]  ได้รับรางวัลชนะเลิศแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ปี2562
ประกาศศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง “ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อรับ งบประมาณสนับสนุนในการจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนิสิต อาจารย์ และผู้สนใจ รับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “คิด – ทำนอกกรอบสู่ความมั่งคั่ง”โดย คุณวิชัย ทองแตง นักธุรกิจและนักลงทุนระดับแนวหน้าของประเทศ
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ______________ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง “การต่อยอดงานวิจัย และนวัตกรรม ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์”
 ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development : IRCT)
ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “การต่อยอดงานวิจัย และนวัตกรรม ด้วยแนวคิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์”
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินกิจกรรม G2B Boost up ภายใต้โครงการต่อยอดความคิดสร้างธุรกิจเทคโนโลยี (Graduate to Business : G2B) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561