ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพิธีลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา “เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ บริษัท อาทิตย์จักรกล จำกัด

ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการเพื่อให้คำปรึกษาและวินิจฉัยเบื้องต้นการเข้าร่วมการบ่มเพาะวิสาหกิจ
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณะจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำข้อตกลงของศูนย์ความมร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคามและผู้ประกอบการ
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการยกระดับผู้ประกอบการเทคโนโลยีภูมิภาค และโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าหารือความร่วมมือการดำเนินงานโครงการขยายเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าหารือความร่วมมือ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าหารือความร่วมมือ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม

ข่าวเก่า

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าหารือความร่วมมือการดำเนินงานโครงการขยายเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับพันธมิตร
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมสถานประกอบการและให้คำปรึกษาปัญหาเบื้องต้น ในโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษาพร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มเติม
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ครั้งที่ 4 : อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพิธีลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา “เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ บริษัท อาทิตย์จักรกล จำกัด
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดีกับ นิสิตทีม ทีมมักม่วนดอทคอม [มักม่วน. Com]  ได้รับรางวัลชนะเลิศแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ปี2562
ประกาศศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง “ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อรับ งบประมาณสนับสนุนในการจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนิสิต อาจารย์ และผู้สนใจ รับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “คิด – ทำนอกกรอบสู่ความมั่งคั่ง”โดย คุณวิชัย ทองแตง นักธุรกิจและนักลงทุนระดับแนวหน้าของประเทศ
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ______________ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง “การต่อยอดงานวิจัย และนวัตกรรม ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์”