22 พฤษภาคม
โครงการคัดเลือกผู้ประกอบการภายใต้หน่วยบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบ Screening ( รอบที่ 2)

โครงการคัดเลือกผู้ประกอบการภายใต้หน่วยบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ Screening ( รอบที่ 2)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการคัดเลือกผู้ประกอบการภายใต้หน่วยบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ Screening ( รอบที่ 2) โดยมีผู้ประกอบการเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ได้แก่
นายอาทิตย์ เพียรงาม ผลิตภัณฑ์ ด็อกเตอร์ฟาร์ม
นายดนพล ชูช้าง ผลิตภัณฑ์ ฟาร์มไส้เดือนนานกเอี้ยง
นาย ศิลารักษ์ เขียวสนาม ผลิตภัณฑ์ น้ำพริกปลาร้าสับ
ผู้ประกอบการ นายอุทัย อะภัยลุน ผลิตภัณฑ์ สวนเกษตรดอนเค็ง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชุนข้าวอินทรีย์บ้านดอนหญ้านาง
ฉัตรติชัย กองศิริ ผลิตภัณฑ์ น้ำตาลในต้น
นางธนาพร ภูยาดาว ผลิตภัณฑ์ กลุ่มศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นางจุฬาพร กรธนทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากข้าวอินทรีย์และสมุนไพร (วิดีโอคอนเฟอเรนซ์)
ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ไฟล์แนบ (0)


ภาพถ่าย (0)


ข่าวล่าสุด