15 พฤษภาคม
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมหารือร่วมดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมหารือร่วมดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ดร.พุฒิพงศ์ ประทุมชาติ ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมหารือร่วมดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ร่วมกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ ห้องสำนักงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

ไฟล์แนบ (0)


ภาพถ่าย (0)


ข่าวล่าสุด