20 เมษายน
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คัดเลือกผู้ประกอบการภายใต้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเทคโนโลยี

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คัดเลือกผู้ประกอบการภายใต้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเทคโนโลยี

วันที่ 20 เมษายน 2563 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คัดเลือกผู้ประกอบการภายใต้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเทคโนโลยี เพื่อเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ Screening ( รอบที่ 1) ณ ห้องประชุมศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมดังนี้ นายศักดิ์อนุสรณ์ วงศ์กาฬสินธุ์ ผลิตภัณฑ์ ครามภูสะไน (ออนไลน์) นางสาวฐานิดา ศรีหาวงศ์ ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรออร์แกนิค (ออนไลน์) นางสาวนิภารัตน์ เมมาลี ผลิตภัณฑ์ แป้งข้าวกล้องข้าวหอมมะลิอินทรีย์(ออนไลน์) นายสงกรานต์ แก้วพิกุล ผลิตภัณฑ์ ฟาร์มปูนา (ออนไลน์) นายณณกฤต มะลิฉิม ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากไข่ (นมไข่ขาว) นางสาววัชรา ไชยตะมาตย์ ผลิตภัณฑ์ วายโอเค สมุนไพรและเครื่องเทศ นางหนูพิน บรรเทา ผลิตภัณฑ์ น้ำมัลเบอร์รี่ก้อนคำ

ไฟล์แนบ (0)


ภาพถ่าย (0)


ข่าวล่าสุด