19 มีนาคม
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม “เสริมแกร่งผู้ประกอบการภาคอีสานด้วยนวัตกรรม ประจำปี 2563”

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม “เสริมแกร่งผู้ประกอบการภาคอีสานด้วยนวัตกรรม ประจำปี 2563”

วันที่ 18 มีนาคม 2563 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ดร.พุฒิพงศ์ ประทุมชาติ ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเทคโนโลยี และ อ. ดร.อัศวิน อมรสิน พร้อมคณะ เข้าร่วมเสริมแกร่งผู้ประกอบการภาคอีสานด้วยนวัตกรรม ประจำปี 2563” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการรับทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมเปิด (Open Innovation) จาก สนช. ผ่านการให้คำปรึกษา ณ SUT Co-Working Space อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ไฟล์แนบ (0)


ภาพถ่าย (0)


ข่าวล่าสุด