13 มีนาคม
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อคัดเลือกหาผู้ประกอบการเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อคัดเลือกหาผู้ประกอบการเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 13 มีนาคม 2563 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ดร.พุฒิพงศ์ ประทุมชาติ ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเทคโนโลยี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อคัดเลือกหาผู้ประกอบการเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเดินทางไปที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร

ไฟล์แนบ (0)


ภาพถ่าย (0)


ข่าวล่าสุด