7 กุมภาพันธ์
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุม “หารือความร่วมมือแผนพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุม “หารือความร่วมมือแผนพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ศรีประทีบ ผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะ เข้าวร่วมการประชุมหารือความร่วมมือแผนพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการของพื้นที่ และศักยภาพการให้บริการสนับสนุนธุรกิจ นวัตกรรมของหน่วยงานในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเพื่อเก็บข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดแนวทางการยกระดับบริการและขยายเครือข่ายเพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการ บทบาทและแนวทางการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ในฐานะหน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ และเยี่ยมชมสถานที่/การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

ไฟล์แนบ (0)


ภาพถ่าย (0)


ข่าวล่าสุด