3 กุมภาพันธ์
ม.มหาสารคาม คว้าแชมป์ระดับประเทศ ในการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ ประจำปี 2563 (Research to market Thailand 2020)!!!

ม.มหาสารคาม คว้าแชมป์ระดับประเทศ ในการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ ประจำปี 2563 (Research to market Thailand 2020)!!!

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับนิสิต มมส ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ ประจำปี 2563

ซึ่งทีมนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน ประกอบด้วย
1.นางสาวกมลแก้ว ศรีนวล คณะการบัญชีและการจัดการ
2.นายปริญญา เลิศประเสริฐ คณะการบัญชีและการจัดการ
3.นายสุทธิพงศ์ ทองคำธรรมชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
4.นายกฤษฎา ปาละสานต์ คณะการบัญชีและการจัดการ
5.นายภานุพงศ์ ผ่านเภา คณะการบัญชีและการจัดการ

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มลิจันทร์ ทองคำ และอาจารย์ ดร.วิชชุดา โพธิ์ศรี อาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ ให้คำปรึกษาและแนะนำจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ!

และสุดยอดงานวิจัยที่ชนะการแข่งขันการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์​ (R2M) เป็นผลงานของ ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับผลงานวิจัยเครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกเมล็ดพืช

ซึ่งในการแข่งขันโครงการ ฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 1 ก.พ. 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา โดยมีมหาวิทยาลัย​ทั่วประเทศ​เข้าร่วมทั้งสิ้น 16 มหาวิทยาลัย​ (22 ทีม)​

ไฟล์แนบ (0)


ภาพถ่าย (0)


ข่าวล่าสุด