3 ธันวาคม
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ครั้งที่ 4 : อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ครั้งที่ 4 : อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย นายพุฒิพงศ์ ประทุมชาติ ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเทคโนโลยีพร้อมคณะ ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ครั้งที่ 4 : อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.

ไฟล์แนบ (0)


ภาพถ่าย (0)


ข่าวล่าสุด