8 พฤศจิกายน
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 18 เดือน UBI พร้อมร่วมแสดงความยินดีเปิดโรงผลิตชาสมุนไพรกิ่งหยก

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 18 เดือน UBI พร้อมร่วมแสดงความยินดีเปิดโรงผลิตชาสมุนไพรกิ่งหยก

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 18 เดือน UBI พร้อมร่วมแสดงความยินดีเปิดโรงผลิตชาสมุนไพรกิ่งหยก ณ สำนักงานห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กิ่งหยก ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ไฟล์แนบ (0)


ภาพถ่าย (0)


ข่าวล่าสุด