8 พฤศจิกายน
การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รอบระยะเวลา 12 เดือน

การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รอบระยะเวลา 12 เดือน

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ดร.สริญญา ศาลางาม รองผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการเข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รอบระยะเวลา 12 เดือน ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น

ไฟล์แนบ (0)


ภาพถ่าย (0)


ข่าวล่าสุด